Telefon: 86 48 30 73

​Maksimaltakster for kørsel med taxi i Norddjurs Kommune

Gældende fra den 1. januar 2014

Starttakst/dag

Klokken 06.00 til 18.00 på hverdage

Første km (max 4 passagerer)

Første km (mere end 4 passagerer)

Starttakst/nat

Klokken 18.00 til 06.00 på hverdage samt hele

døgnet lørdage, søndage og helligdage

- 2 første km, pris pr. km

- For efterfølgende km betales kilometertakst

Kilometertakst (max 4 personer i vognen)

Pr. km dag

Pr. km nat

Kilometertakst

For storvogne, der er bestilt

specielt, befordrer fastspændt kørestol eller

medtager mere end 4 passagerer

Pr. km dag

Pr. km nat

Ventetidstaskt pr. time

Dag

Nat

Taxameteret slår automatisk over på

ventetidstakst, når vognen står stille eller

kører under henholdsvis 26 km/t (små vogne)

eller 21 km/t (storvogne)

Transport

En cykel eller en barnevogn

Beløb i kr.

34,00

14,22

17,71

58,00

29,10

14,52

14,52

18,01

18,01

383,44

383,44

17,00

​Firmaoplysninger

Auning Taxi & Turistfart

​​CVR: 27869491

Her finder du os

Industrivej 1

8963 Auning

Kontaktoplysninger